15.12.2016 Perhehoitoliiton pj, kansanedustaja Aila Paloniemi iloitsee:

Perhehoitoliitto vahvistaa perhehoitajien vertaistukea

Raha-automaattiyhdistys julkaisi tänään avustusehdotuksensa vuodelle 2017. Ehdotuksen mukaan Perhehoitoliitto on saamassa 179 000 euroa kohdennettuna toiminta-avustuksena ikäihmisten perhehoitajien tukemiseen. Toiminta-avustusta ehdotetaan määräaikaiseksi vuoden 2019 loppuun. Vuosille 2018-2019 avustusta ehdotetaan 194 000 euroa vuotta kohti.

Perhehoitoliitto on kehittänyt ikäihmisten perhehoitoa Raha-automaattiyhdistyksen avustuksella jo vuodesta 2011 lähtien. Perhehoitoliitto on muun muassa tukenut kuntia ja alueellisia yksiköitä ikäihmisten perhehoidon käynnistämisessä, toiminnan vakiinnuttamisessa sekä perhehoidon laadun varmistamisessa ja arvioimisessa. Valmennuksen käyneitä ja ikäihmisten perhehoitajina toimivia henkilöitä on maassamme noin 100. Tällä hetkellä perhehoidossa on yhteensä noin 800 ikäihmistä. He voivat olla perhehoidossa pitkäaikaisesti, lyhytaikaisesti esimerkiksi omaishoitajan vapaan aikana tai osa-aikaisesti vaikkapa päiväperhehoidossa muutaman kerran viikossa. Vuonna 2015 voimaan tulleen perhehoitolain mukaan perhehoitaja voi tulla myös hoidettavan kotiin.

- Nyt saadulla avustuksella Perhehoitoliitto pystyy kehittämään ja tarjoamaan ikäihmisten perhehoitajille vertaistukea sekä lisäämään tietoa perhehoidosta ja perhehoitajien asemasta. Toiminnan tavoite on vahvistaa perhehoitajien toimintaedellytyksiä ja hyvinvointia sekä siten tukea hallituksen toimia perhehoidon lisäämiseksi, kertoo Perhehoitoliiton kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen.

Ikäihmisten perhehoito on tasaisessa kasvussa maassamme. Hallituksen kärkihankkeen Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa yksi tavoite on lisätä ikäihmisten lyhyt- ja pitkäkestoista perhehoitoa.

- Perhehoitoliitto on myös mukana tukemassa kärkihankkeen rahoittamia maakunnallisia omais- ja perhehoidon kehittämishankkeita muun muassa järjestämällä koulutusta.

Ehdotuksen mukaan Perhehoitoliitto on saamassa 343 000 euroa yleisavustusta. Korotusta aikaisempaan on 69 500 euroa. Avustuksen korotus mahdollistaa vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin palkkaamisen Perhehoitoliiton jäsenyhdistysten tueksi.

- Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoria on liittoon toivottu pitkään, ja olemme päätöksestä iloisia. Koordinaattorin tehtävänä tulee muun muassa olemaan perhehoitajien valtakunnallisen ja alueellisen vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen ja tukeminen. Perhehoitoliitolla on 21 alueyhdistystä, joissa on noin 4300 jäsentä, sanoo Perhehoitoliiton toiminnanjohtaja Pirjo Hakkarainen.

Lisäksi Perhehoitoliitolle ehdotetaan 80 000 euroa sijaisperheiden nuorten vertaistukitoimintaan, 35 000 euron avustusta Paikka auki -avustusohjelmasta työelämän ulkopuolella olevan nuoren palkkaamiseen järjestön yleishyödyllisiin työtehtäviin sekä 22 000 euroa jäsenjärjestöavustuksena Perhehoitoliiton jäsenyhdistyksille.

Kaikkiaan Perhehoitoliitolle ehdotetaan ensi vuodelle avustusta 660 000 euroa. Lopullisen päätöksen ensi vuoden avustuksista tekee sosiaali- ja terveysministeriö alkuvuodesta. Avustusta haki yli 1200 järjestöä noin 2600 avustuskohteeseen. Myönteisen avustusehdotuksen RAY:ltä sai 858 järjestöä 1833 avustuskohteeseen. Jaettavaksi ehdotetaan kaikkiaan 317,6 miljoonaa euroa.

 

Popup Galleria

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
Back to Top