Keskisuomalainen 1.2.2017: Lisää ja parempia palveluita veteraaneille

Itsenäisyyden juhlavuosi 2017 tuo iloisia uutisia veteraaneille. Sipilän hallitus osoittaa heidän hyvinvointinsa kohentamiseen huomattavasti enemmän rahoitusta kuin menneinä vuosina. Nyt kunnissa onkin keskityttävä siihen, kuinka nämä voimavarat saadaan parhaiten veteraanien käyttöön. ”Rintamasuunta” on käännettävä niin, että veteraanien kanssa laaditaan huolellinen henkilökohtainen palvelusuunnitelma. Kaikille kotona asuville veteraaneille taataan riittävä ja tarkoituksenmukainen tuki ja maksuttomat palvelut, niin että he todella voivat asua kotonaan mahdollisimman pitkään toimintakykyisinä ja turvallisesti.

Kun veteraaniväestö vanhenee, yhä harvempi jaksaa lähteä kuntoutukseen kodin ulkopuolelle. Painopiste onkin oltava avo- ja kotikuntoutuksessa ja palveluiden joustavuudessa. Veteraanien palveluiden pitää perustua palvelutarpeeseen ja sen arviointiin. Parempikuntoiset kotona asuvat voivat käyttää monipuolisia kuntoutuspalveluita kuten nytkin, heikompikuntoiset tarvitsevat enemmän kotihoidon palveluita. Olennaista päätöksenteossa on kuulla veteraanin itsensä ja hänen läheistensä mielipiteitä. Myös erilaisia neuvontapalveluita tullaan lisäämään. Tavoitteena on, että veteraanietuuksia ja palveluita koskeva tieto tavoittaa kaikki keskeiset toimijat ja veteraanit sekä heidän asioissaan auttavat läheiset. Kunnista tulleen palautteen perusteella rintamaveteraanien palveluiden kartoittamisessa ja arvioinnissa on tähän saakka ollut ongelmia esimerkiksi vähäisen työntekijäresurssin vuoksi. Siksi rahoja on jouduttu palauttamaan Valtiokonttoriin. Nyt haetaan parempia tapoja toimia.

Byrokratiaa on purettava veteraanien palveluiden järjestämisessä ja rahoittamisessa. Kuntakyselystä selvisi, että Valtiokonttorin ehdotetaan jakavan könttäsumman kuntiin veteraanien lukumäärän perusteella. Kunnat yhdessä veteraanien kanssa päättäisivät, miten potti jaetaan. Yhteinen rahapotti yksinkertaistaisi rahojen hallinnointia. Veteraanit ovat toivoneet myös hakumenettelyn keventämistä. Palvelu tulisi saada yhdeltä luukulta. Tällä hetkellä kunnissa haetaan kuntoutusta ja kotiin vietäviä palveluita eri paikoista ja niistä tehdään myös kahdet päätökset.

Veteraanit itse toivovat esimerkiksi jalkahoitoa, hierontaa, kampaamo- ja hyvinvointipalveluita sekä kuntoutusta. Myös ateriat halutaan saada kotiin.

Aila Paloniemi
kansanedustaja (kesk)
Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan jäsen    

 

Popup Galleria

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
Back to Top