2.3.2017 Ulkoasiainministeriö. Lehdistötiedotteet

Suomelta merkittävä lisärahoitus kehitysmaiden seksuaali- ja lisääntymisterveystyöhön

Suomen valtio suuntaa 20 miljoonaa euroa lisää tukea seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistämiseen kehitysmaissa. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen ilmoitti lisärahoituksesta Brysselissä järjestetyssä She Decides -konferenssissa.

"Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet ovat Suomen kehitysyhteistyön prioriteetti. Poliittisen ilmaston muutos ja erityisesti Yhdysvaltojen suunnittelemat leikkaukset uhkaavat keskeyttää merkittävän osan hankkeista, joiden avulla pyritään pelastamaan miljoonien tyttöjen terveys ja jopa henki. Reagoimme ahdinkoon panostamalla Suomena entistäkin enemmän naisten ja tyttöjen oikeuksien parantamiseen”, ulkomaankauppa ja -kehitysministeri Kai Mykkänen totesi.

Suomen kehitysyhteistyövaroista maksettavaan lisärahoitukseen liittyy lisäksi yksityisen sektorin rahoitusta. Iso-Britanniassa toimiva Children´s Investment Fund Foundation (CIFF) ilmoitti antavansa seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämiseen 10 miljoonan dollarin avustuksen. CIFF on maailman suurin lasten hyvinvointiin keskittyvä hyväntekeväisyyssäätiö.

"On kunnia toimia Suomen rinnalla tämänkaltaisessa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyössä.  Suomi on viime vuosina paneutunut kehitysyhteistyönsä tuloksellisuuden ja tehokkuuden varmistamiseen. Sen vuoksi Suomi on meille hyvin luonteva yhteistyökumppani. Meillä molemmilla on halu olla luomassa ratkaisuja, ei pelkästään antamassa rahoitusta, ja yhteistyömme ulkoministeriön ja valtiovarainministeriön kanssa on ollut sujuvaa ja antoisaa. Kyseessä on merkittävä panostus pieneltä maalta lyhyen ajan sisällä", sanoi CIFF-säätiön perustaja Sir Chris Hohn.

Yhdessä CIFF-säätiön ja Suomen valtion lisäpanos nousee noin 30 miljoonaan euroon. Maailmassa yli 220 miljoonaa naista elää vailla toivomaansa ehkäisyä. Naisten ja tyttöjen oikeus päättää omasta kehostaan, naimisiin menosta ja lasten hankinnasta ovat keskeinen edellytys sille, että he voivat täysipainoisesti osallistua yhteiskuntiensa kehittämiseen.

"Kyse on turvallisista synnytyksistä, seksuaalisen itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta, oikeudesta ehkäisyyn ja myös turvalliseen raskauden keskeytykseen – siis perustavista ihmisoikeuksista. Samalla tytön jokainen lisävuosi koulun penkillä lisää hänen tulevaa palkkaansa 10–20 prosentilla ja voidaan laskea, että seksuaali- ja lisääntymisterveyteen sijoitettu euro tuottaa 120 euron hyödyn kansantaloudelle. Tuki naisten ja tyttöjen oikeuksille on tärkeä investointi kehitykseen", ministeri Mykkänen sanoi.

Suomen 20 miljoonan lisärahoitus seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin sisältää muiden muassa kahdenvälisiä kehitysohjelmia Somaliassa, Afganistanissa ja Keniassa sekä Syyriassa humanitaarisen avun piirissä tehtävää työtä. Vajaa puolet kokonaissummasta, 9 miljoonaa euroa, kanavoidaan kansainvälisten kansalaisjärjestöjen kautta.

Kaikkiaan Suomen käynnissä olevien seksuaali- ja lisääntymisterveysohjelmien kokonaisrahoitus on 34 miljoonaa. Lisäksi YK:n väestörahasto UNFPA saa Suomelta yleistukea, joka vuonna 2016 oli 19 miljoonaa euroa. Myös monet ohjelma- ja hanketukea saavat kansalaisjärjestöt tekevät työtä seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämiseksi.

Brysselissä järjestetty seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien tukeen keskittynyt konferenssi liittyy Alankomaiden käynnistämään #SheDecides -aloitteeseen. Alankomaiden, Suomen ja muun muassa Luxemburgin, Kanadan ja Viron tukema aloite pyrkii paikkaamaan viime aikojen linjausten johdosta syntymässä olevaa rahoitusvajetta. Konferenssin järjestivät Alankomaat, Belgia, Tanska ja Ruotsi ja se kokosi yhteen hallitusten, YK-järjestöjen, kansalaisyhteiskunnan ja tutkijoiden edustajia osoittamaan tukensa seksuaali- ja lisääntymisterveysagendalle.

Lisätietoja: ulkomaankauppa- ja kehitysministerin erityisavustaja Pasi Rajala, puh. 0400 464 393 ja osastopäällikkö Satu Santala, puh. 0295 351 815.

Popup Galleria

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
Back to Top