21.3.2017 Tiedote

Kansanedustaja Aila Paloniemi (kesk.) lähikouluseminaarissa Tammelassa: Kyläkoulujen yhteyteen luotava lähipalvelukeskuksia

Noin puolet maamme peruskouluista on lakkautettu vuodesta 1990 lähtien. Lakkautusten määrä on moninkertainen oppilasmäärän vähenemiseen (9% )verrattuna. Perusopetuksen saavutettavuus ja perusopetuspalvelujen heikennykset ovat koskettaneet erityisen voimakkaasti maaseudun lapsia. Lähikoulujen lopettamisista huolimatta koulutuksen kustannukset ovat vain jatkaneet kasvuaan.

-Koulujen lakkautuksia perustellaan mielellään säästöillä mutta tilastojen mukaan säästöjä ei ole juuri syntynyt esimerkiksi lisääntyneiden koulukuljetus-, oppilashuolto- sosiaalikustannusten ja lasten korjaavan sairaanhoidon kustannusten vuoksi. Pahimmassa tapauksessa säästöt nollautuvat pelkästään lisääntyneiden kuljetuskustannusten takia. Kun tähän ynnätään mukaan sosiaaliset ja terveydelliset vaikutukset, elinkelpoisten koulujen lakkauttaminen ei läheskään aina palvele kunnan kokonaistaloutta, kansanedustaja Aila Paloniemi muistuttaa.

Perusopetus on lähipalvelu, se tulee perusopetuslain mukaan järjestää lapsen iän ja kehityksen mukaan mahdollisimman lähellä ja turvallisesti. Kun kouluja on surutta lakkautettu, lasten päivittäisestä lähipalvelusta on monissa kunnissa tullut saavutettavuudeltaan heikompaa kuin kenenkään aikuisen aluepalvelu. Yhä useammat pienet koululaiset joutuvat istumaan koulukyydissä jopa yli laissa säädetyn 2,5 tunnin maksimin!

-Pisa-tulokset kertovat, että oppimiserot ovat kasvaneet merkittävästi paitsi tyttöjen ja poikien välillä, myös alueiden ja sekä maaseutu- ja kaupunkikoulujen välillä. Tässäkö on yksi seuraus pienten koulujen ja kyläkoulujen lakkauttamisesta, Paloniemi kysyy.  

Nyt on yhdestoista hetki tunnistaa pienten koulujen ja kyläkoulujen kiistattomat arvot. Kyläkoulujen ja ympäröivän kyläyhteisön yhteistoiminta on tutkimusten mukaan erittäin tiivistä. Opettajien mukaan kyläkoulut ovat viihtyisiä, kodinomaisia ja emotionaalisesti turvallisia. Se johtaa lasten ja nuorten itsetunnon terveeseen kasvuun.

-Kyläkouluista on eräillä paikkakunnilla kehitetty lähipalvelukeskuksia. Niissä voidaan koulutoiminnan lisäksi tarjota ennaltaehkäiseviä hyvinvointipalveluita, harrastuksia, kulttuuria ja ne voivat luoda myös uutta yrittäjyyttä. Tätä mallia kannattaa viedä eteenpäin kaikkialla maassa!   

Lisätiedot: Aila Paloniemi kansanedustaja (kesk) p. 050-511 3067

Popup Galleria

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
Back to Top