25.4.2017: Kannanotto

Eduskunnan Työelämän ja ammatillisen korkeakoulutuksen verkosto – TAKKI-verkosto:

KANSALLINEN TUTKIMUS- JA INNOVAATIOPOLITIIKKA EI HYÖDYNNÄ AMMATTIKORKEAKOULUJEN TYÖELÄMÄLÄHEISTÄ OSAAMISTA

Eduskunnan TAKKI-työvaliokunta (www.takki.info) esittää, että Suomen hallitus panostaa ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan vuosina 2017 – 2020 ja uudistaa rohkeasti suomalaista tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää.

Suomalaisessa tutkimus- ja innovaatiopoliittisessa keskustelussa ei tunnisteta eikä hyödynnetä riittävästi ammattikorkeakoulujen tuottamaa soveltavaa, ratkaisukeskeistä ja käytännönläheistä TKI-osaamista. Ammattikorkeakoulujen TK-toiminta on ollut lakisääteistä vuodesta 2003 alkaen. Ammattikorkeakoulu-uudistuksen myötä innovaatiotoiminta lisättiin ammattikorkeakoulujen tehtäviin vuodesta 2015 lukien.

Suomen uudistuminen ja alueiden kehittyminen edellyttävät uusia panoksia, jotka hyödyntävät erityisesti ammattikorkeakouluja ja niiden TKI-osaamista. Kansalliset rahoitusinstrumentit, joilla vahvistetaan ammattikorkeakoulujen innovaatiotoimintaa ja soveltavaa tutkimusta, ovat olemattomat. 

Myös alueiden kasvupalveluiden toteuttamisessa ammattikorkeakouluilla on keskeinen rooli. Valitettavasti nyt lausunnolla oleva työ- ja elinkeinoministeriön valmistelema alueiden kehittämistä ja kasvupalveluita koskevan lakiesitys (http://tem.fi/lausuntopyynnot) ei tunnista tätä alueiden elinvoiman kannalta keskeistä tehtävää.

Popup Galleria

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
Back to Top