28.4.2017 EDUSKUNTATIEDOTUS

Kanerva: Etyj on tärkeämpi kuin koskaan

Etyjin rauhanvälityksen erityisedustajan, kansanedustaja Ilkka Kanervan (kok.) mielestä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön työ on arvokkaampaa kuin koskaan. Kanerva puhui Laajan turvallisuuden verkoston WISE:n seminaarissa Helsingissä torstaina.

”Etyj järjestönä – ja sen rooli rauhanvälittäjänä – on tänä päivänä ehkä tärkeämpi kuin koskaan aikaisemmin. Tarvitsemme enemmän siltojen rakennusta vuoropuhelun kautta. Etyj-alueella käynnissä oleviin konflikteihin on mahdollista löytää kestäviä ratkaisuja vain neuvottelujen kautta. Samalla usea konflikti on ehkäistävissä samoja työkaluja hyödyntäen. Tässä työssä Etyj ja sen rauhanvälitysponnistelut ovat korvaamattomia”, Kanerva totesi.

Hän mainitsi Suomen profiloituneen viime vuosina vahvasti rauhanvälitystyössä. Niin hallinnolla kuin kansalaisyhteiskunnan toimijoilla on tässä työssä oma tärkeä roolinsa.

”Toimimme rauhanvälitystoiminnan edistämiseksi aktiivisesti useilla kansainvälisillä areenoilla, joista YK ja Etyj lienevät parhaita esimerkkejä. Rauhanvälityksen mahdollisuuksien entistä parempi hyödyntäminen ja rauhanvälitystyön tuloksellisuuden kehittäminen on tärkeää. Tähän tarvitsemme innovatiivista ajattelua, resursseja ja poliittista tahtoa sekä tiimityötä.”

Kanerva muistutti, että rauhanvälitystietämyksen ja –profiilin kohottaminen on ensiarvoisen tärkeää.

”Erinomainen esimerkki tästä on Etyjin hallitustenvälisen puolen rauhanvälityksen ystäväryhmän työ, jossa Suomi toimii yhteispuheenjohtajana. Suomi on edistänyt keskustelua rauhanvälityksestä aktiivisesti myös Etyjin parlamentaarisessa yleiskokouksessa.”

WISE:n seminaarin avasi Suomen Etyj-valtuuskunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Aila Paloniemi (kesk.). Paloniemi peräänkuulutti vuoropuhelun tärkeyttä ja rauhan mahdollisuuksien vahvistamista epävakaassa maailmantilanteessa.

”Meidän on panostettava enemmän vuoropuheluun eri tasoilla, sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla, sillä vuoropuhelusta on tullut yhä tärkeämpi konfliktin ehkäisyn ja ratkaisun väline”, Paloniemi totesi.

Laajan turvallisuuden verkosto WISE syntyi vuonna 2015, kun Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto KATU ja ETY-yhdistys STETE:n tuki yhdistyivät. Verkoston tavoitteena on tuoda yhteen kansalaisjärjestöjen ja eduskuntaryhmien edustajia ja edistää keskustelua laajan turvallisuuden merkityksestä.

Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen kunniapuheenjohtaja Ilkka Kanerva on toiminut syksystä 2016 lähtien Etyjin yleiskokouksen nykyisen puheenjohtajan nimeämänä rauhanvälityksen erityisedustajana.

Lisätiedot:
Erityisavustaja Maija Välivaara 050 327 7515

Popup Galleria

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
Back to Top