9.6.2017 Tiedote

Kansanedustaja, Perhehoitoliiton pj Aila Paloniemi:  Perhehoitajillekin työttömyysturva

 

Kansanedustaja Aila Paloniemi (kesk.) on jättänyt kirjallisen kysymyksen toimeksiantosuhteisen perhehoitajan työttömyysturvan parantamisesta.

 

Pääministeri Sipilän hallituksen tavoitteena on kehittää perhehoitoa ja omaishoitoa lisäämällä perhehoitajan tehtävän houkuttelevuutta. Perhehoidon lisäämisellä tavoitellaan merkittäviä kustannussäästöjä.

Perhehoidon ja perhehoitajien määrän lisäämistä kuitenkin uhkaa perhehoitajan työttömyysturvan puute ja siitä aiheutuva taloudellinen turvattomuus. Toimeentuloon liittyvä epävarmuus vaikeuttaa perhehoitajien rekrytointia.

Lainsäädäntöön, ohjelmiin ja suunnitelmiin sisältyvä tavoite lisätä perhehoitoa edellyttää lainsäädännön kehittämistä siten, että perhehoitajalla on oikeus työttömyysturvaan perhehoitajan tehtävän perusteella.

 

Perhehoitaja on henkilö, joka antaa perhehoitoa lapsille, nuorille, aikuisille kehitysvammaisille, mielenterveyskuntoutujille tai ikäihmisille. Perhehoito on hoitoa tai muuta osa- tai ympärivuorokautista huolenpitoa, joka järjestetään perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan luona.

Perhehoitaja toimii toimeksiantosopimuksella, joka solmitaan kunnan tai kuntayhtymän kanssa. Toimeksiantosopimus ei muodosta työsopimuslain mukaista työsuhdetta kuntaan tai kuntayhtymään, joten perhehoitajana toimiminen ei kerrytä työssäoloehtoa. Perhehoitajana toimiminen rinnastetaan tässä suhteessa omaishoitajana toimimiseen.  Toimeksiantosopimuksella toimiva perhehoitaja ei myöskään ole yrittäjä. Toimeksiantosuhteinen perhehoitaja ei voi vakuuttaa itseään työttömyyden varalta perhehoitajan tehtävän perusteella. Tämä ei ole mahdollista nykyisen työttömyysturvaa koskevan lainsäädännön perusteella. Koska perhehoitajana toimiminen ei kerrytä työssäoloehtoa, vaarana on, että pitkään perhehoitajana toiminut henkilö on oikeutettu vain työmarkkinatukeen, jos perhehoitajana toimiminen päättyy syystä tai toisesta.

 

Lisätiedot: kansanedustaja, Perhehoitoliiton pj Aila Paloniemi 050 -511 3067

Popup Galleria

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
Back to Top