30.6.2017 Tiedote

Perhehoitajan työttömyysturva osaksi laajaa selvitystyötä

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila on vastannut kansanedustaja Aila Paloniemen (kesk) kirjalliseen kysymykseen toimeksiantosuhteisen perhehoitajan työttömyysturvan parantamisesta. Kansanedustaja, Perhehoitoliiton pj Aila Paloniemi vaatii, että toimeksiantosuhteisen perhehoitajan työttömyysturvan parantaminen otetaan käsittelyyn jo hallituksen puolivälitarkastelussa päätetyn sosiaaliturvan kokonaisuudistusta koskevan selvitystyön tai vaihtoehtoisesti työttömyysturvan ns. yhdistelmävakuutusta koskevan selvitystyön yhteydessä.

Perhehoitaja toimii toimeksiantosopimuksella, joka solmitaan kunnan tai kuntayhtymän kanssa. Kyse ei ole työsopimuslaissa tarkoitetusta työsuhteesta eikä työ kuulu työsopimuslain soveltamisalan piiriin. Voimassa olevan työttömyysturvalain perusteella perhehoitajana toimiminen voi olla niin kutsuttu hyväksyttävä syy olla pois työmarkkinoilta, kuitenkin enintään seitsemän vuoden ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että työttömyyspäivärahan perusteena voidaan eräissä tilanteissa käyttää perhehoitajana toimimista edeltävää palkkatyötä tai yritystoimintaa.

Jotta perhehoitajana työskenteleminen itsessään kerryttäisi työttömyyspäivärahan perusteena olevaa työssäoloehtoa, työskentelyn pitäisi olla vakuutettavissa joko palkansaajan asemassa tehtynä työnä tai vaihtoehtoisesti yritystoimintana yrittäjien eläkelain mukaisesti. Näistä vaihtoehdoista palkansaajan aseman mukaisesti vakuuttaminen olisi merkittävä poikkeus nykyjärjestelmään ja työskentelyn vakuuttaminen työttömyyden varalta yrittäjiä koskevien säännösten mukaisesti puolestaan edellyttäisi muutosta nyt voimassa olevaan eläkkeenkertymistä koskevaan säätelyyn.

 Ministeri pitää tärkeänä, että toimeentuloturvaa arvioitaessa mahdolliset muutokset eivät johda uusiin puutteiksi koettuihin tilanteisiin tai suojan heikentymiseen tavalla, joka ei ole ollut tavoitteena. Etuusjärjestelmän tarkastelu yksinomaan yhden toimeksiantopohjalta tapahtuvan työskentelyalan osalta ei myöskään ole tarkoituksenmukaista. Selvitystehtävän tulisikin toteutuessaan olla osa laajempaa kokonaisuutta.

Vastauksessaan ministeri korostaa, että perhehoitajana työskentely on yhteiskunnallisesti arvokas tehtävä, jonka edistäminen on pääministeri Sipilän hallitusohjelman kärkihankkeessakin huomioitu.

Lisätiedot: kansanedustaja Aila Paloniemi p. 050-511 3067

Popup Galleria

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
Back to Top