30.6.2017

Keski-Suomeen esitetään tekniikan koulutusta

Keski-Suomessa kansanedustajien, yliopiston ja Keski-Suomen liiton yhteistyössä valmisteltu esitys tekniikan yliopistokoulutuksen aloittamisesta eteni monta askelta valtion kuluvan vuoden lisätalousarvion eduskuntakäsittelyssä.

Sipilän hallituksen alkuperäinen lisäbudjetti lupaa lisätä tekniikan koulutusta Lounais-Suomessa verkostomaisella yliopistoyhteistyöllä. Eduskunnassa tähän esitykseen kytkettiin nyt myös Keski-Suomen tarpeet. Eduskunta toteaa nyt, että myös Keski-Suomen taloudessa on myönteisiä kasvun merkkejä, jotka liittyvät erityisesti biotalouteen, IT-alaan, teollisuuden digitalisaatioon ja turvallisuusalaan. Osaavan henkilöstön puute on kuitenkin keskeinen este kasvulle. Etenkään yliopistokoulutettuja tekniikan osaajia ei ole riittävästi.

Keski-Suomen osaamistarpeisiin voitaisiin eduskunnan nyt hyväksymän kannanoton mukaan kuitenkin vastata tekniikan (mm.diplomi-insinööri) alan verkostomaisella yliopistoyhteistyöllä Lounais-Suomen toimintamallin mukaisesti. Olemassa olevien yliopistoyksiköiden osaamista voitaisiin näin hyödyntää myös varsinaisen toimintapaikkakunnan ulkopuolella, mikä vastaisi myös korkeakoulujen opetusyhteistyön edistämistä koskevan hallituksen esityksen tavoitteita. Jyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen on tyytyväinen eduskunnan linjaukseen ja korostaa sitä, että vaikka meillä ei ole tekniikan alan koulutusvastuuta, meillä on käytännössä tekniikan alaan rinnastettavaa koulutusta etenkin IT-tiedekunnassa ja matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Tästä syystä on luontevaa, että olemme mukana tekniikan alan yhteistyössä.

- Olemme tyytyväisiä yhteistyön luomista mahdollisuuksista, jonka avulla pystymme myös tukemaan alueemme elinkeinoelämän tarpeita, sanoo rehtori Manninen.

Myös elokuussa aloittava yliopiston uusi rehtori Keijo Hämäläinen on iloinen eduskunnan linjauksesta.

Popup Galleria

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
Back to Top