4.7.2017 Tiedote

Paloniemi iloitsee kansalaisten tuesta kehitysyhteistyölle

Kansanedustaja, ulkoasianvaliokunnan jäsen ja kehityspoliittisen toimikunnan pj Aila Paloniemi (kesk) ilahtui Ulkoministeriön teettämän kehitysyhteistyötä koskevan kyselyn tuloksista. Selvä enemmistö kyselyyn vastanneista suomalaisista, 85 % pitää kehitysyhteistyötä tärkeänä ja aiempaa useampien mielestä kehitysyhteistyöllä on ratkaiseva merkitys kehitysmaiden nostamisessa pois köyhyydestä. Suomalaiset kannattavat erityisesti naisten ja tyttöjen aseman edistämistä ja se onkin yksi Suomen kehityspolitiikan painopisteistä. Kehitysmaissa sukupuolten välinen epätasa-arvo on yksi kaikkein suurimmista ongelmista.

Naiset ovat avainasemassa, kun mietitään keinoja, joilla ruoka saadaan riittämään koko maailman väestölle. Joissakin maissa naiset tekevät kahdeksankymmentä prosenttia maatalouden töistä. Silti useimmissa kehitysmaissa naiset ja tytöt eivät saa lain mukaan periä maata. Pahimmillaan leski tai tyttäret joutuvat lähtemään tilalta, kun perheen isä kuolee. Ilman koulutusta he jäävät tyhjän päälle ja näin naisten köyhyys periytyy sukupolvelta toiselle. Sekä Maailman elintarvikejärjestö FAO:n, Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n ja Maailmanpankin tutkimukset osoittavat, että maata omistavat naiset käyttävät tilan tuloista suuremman osan perheen ruokkimiseen kuin miehet. Esimerkiksi Nepalissa lapset kärsivät aliravitsemuksesta puolet vähemmän silloin, kun perheen äiti on maanomistaja. Maanomistus on poliittinen kysymys, koska maan omistaminen tuo valtaa paikallisessa kyläyhteisössä. Kun naisilla on valtaa, he ovat myös vähemmän haavoittuvaisia väkivallalle ja hyväksikäytölle.

Vaikka Suomen määrärahat kehityspolitiikan saralla eivät olekaan mittavat, olennaista on käyttää varat vaikuttavasti ja niin, että tuemme kestävän kehityksen tavoitteita kaikilla aloilla. Lisämääräraha naisten ja tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveyden parantamiseen oli oivallinen osoitus oikeanlaisesta priorisoinnista kehitysyhteistyövarojen ohenemisesta huolimatta, toteaa Paloniemi.

Lisätiedot: kansanedustaja Aila Paloniemi p. 050-511 3067

Popup Galleria

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
Back to Top