31.8.2017 Tiedote

Ammattikorkeakouluille rahaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta huomioitiin tulevassa budjetissa.

Ammattikorkeakoulut saavat TKI (tutkimus-, kehitys- ja innovaatio) -toimintaan viisi miljoonaa euroa uutta rahaa. Keskustan kansanedustaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Aila Paloniemi pitää lisärahoitusta hyvänä alkuna TKI-toiminnan vahvistamiseksi. Pidemmän aikavälin tähtäimenä tulisi tietenkin olla tuntuvampi rahoitus, jotta ammattikorkeakoulut pystyisivät toteuttamaan muun muassa PK-yrityksille tärkeää soveltavaa tutkimusta alueillaan.

- Nyt on tärkeää käyttää harkintaa lisärahoituksen kohdentamisessa. Liian sirpalemaista rahoitusta on vältettävä, Paloniemi toteaa.

Yksi selkeä kohdentamisvaihtoehto olisivat ammattikorkeakoulujen vahvuusalat. Myös ammattikorkeakoulujen kansainvälistymisen edellytyksiä toteuttaa koulutusvientiä sekä kansainvälisiä hankkeita voitaisiin vahvistaa nyt päätetyllä lisärahoituksella, Paloniemi esittää.

Lisätiedot: kansanedustaja Aila Paloniemi p. 050 511 3067.