4.10.2017 EDUSKUNTATIEDOTUS

Paloniemi kehui Suomen kyberosaamista Etyjissä

Suomen Etyj-valtuuskunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Aila Paloniemi (kesk.) kehui Suomen osaamista kyberturvallisuudessa ja hybridiuhkien torjunnassa puhuessaan tiistai-iltana Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen syysistunnossa Andorrassa.

”Kyberturvallisuus alkaa kotoa. On tärkeää lisätä ihmisten tietoisuutta kyberuhkista. Suomessa tätä työtä on vuodesta 2014 lähtien tehnyt Kyberturvallisuuskeskus, jonka tehtäviin kuuluvat tietoturvaloukkausten ennaltaehkäisy, havainnointi, ratkaisu ja uhkista tiedottaminen. Se myös valvoo viestintäverkkojen ja -palveluiden toimintavarmuutta ja turvallisuutta”, Paloniemi kertoi.

Lisäksi Helsinkiin avattiin juuri Andorran Etyj-kokousviikon maanantaina eurooppalainen hybridiuhkien osaamiskeskus. Tutkimuksen, koulutuksen, konsultoinnin, strategisen tason vuoropuhelun ja käytännön harjoitusten avulla keskus pyrkii parantamaan yhteiskuntien valmiuksia hybridiuhkien torjumiseksi.

”Keskuksen tavoitteena on lisätä tietoisuutta hybridiuhkista ja yhteiskuntien haavoittuvuuksista. Pyrkimyksenä on myös auttaa resilienssin eli yhteiskuntien sietokyvyn lisäämisessä”, Paloniemi mainitsi.

Paloniemi kiitti, että hallitustenvälinen Etyj on ottanut kyberturvallisuuden huomioon työssään ja sopinut luottamusta lisäävistä toimista.

”Se lisää läpinäkyvyyttä ja osallistujavaltioiden yhteistyötä”, hän totesi.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö on maailman laajapohjaisin turvallisuutta käsittelevä alueellinen järjestö. Euroopan ja Keski-Aasian maiden lisäksi jäseninä ovat Yhdysvallat ja Kanada. Parlamentaarisen yleiskokouksen näkyvin tehtävä on kansainvälinen vaalitarkkailu, minkä lisäksi yleiskokous antaa suosituksia ja ehdotuksia ministerineuvostolle sekä ottaa julkilausumillaan kantaa ajankohtaisiin politiikan tapahtumiin.

Yleiskokous on koolla Andorrassa 3.–5.10.2018. Palonniemen lisäksi Andorran Etyj-kokoukseen osallistuvat Kimmo Kivelä (valtuuskunnan varapj. si.), Ilkka Kanerva (kok.), Krista Kiuru (sd.) ja Mika Raatikainen (ps.).

Lisätiedot: 
Kansanedustaja Aila Paloniemi 050 511 3067

Popup Galleria

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
Back to Top