12.12.2017 Tiedote

Keskustan Paloniemi: Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen laatuun lisää rahaa

Kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Aila Paloniemi (kesk.) on erittäin tyytyväinen, että sivistys- ja tiedejaoston merkittävimmät budjettilisäykset kohdistettiin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen, koulujen välisen eriarvoisuuden torjuntaan, kerhotoiminnan vahvistamiseen ja lukutaidon parantamiseen. Peruskoulun alueellisen eriarvoisuuden torjunta sai lisäresursseja, sillä alueelliset erot ovat huomattavat. Eriytymiskehityksen taustalla on esimerkiksi huono-osaisuutta, vanhempien työttömyyttä ja köyhyyttä.   

Sivistys-ja tiedejaosto nosti mietinnössään vahvasti esille koulutuksen tasa-arvon lisäksi varhaisen tuen merkityksen lasten ja nuorten oppimistuloksille ja lukutaidon parantamiseen liittyvät toimet.  Lukukeskukselle ohjataan tukea neuvoloiden kautta toteutettavaan hankkeeseen, jossa vanhemmille jaetaan tietoa lukemisen merkityksestä.

Kerhotoiminnalla on tärkeä merkitys muun muassa lasten ja kotien arjessa, ja sen avulla voidaan tukea myös harrastustakuun toteutumista. Kerhotoiminta on myös taloudellisesti kannattavaa, sillä se on perheille tärkeä tukipalvelu, joka ennaltaehkäisee osaltaan syrjäytymistä. Valiokunta lisäsi budjettiin 3 miljoonaa euroa kerhotoiminnan tukemiseen jo kolmatta kertaa. Paloniemi edellyttääkin että kerhotoiminnan rahoitus turvataan jatkossa pysyvästi.

Lisätiedot: kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan sivistys-ja tiedejaoston jäsen Aila Paloniemi (kesk.)  p. 050-511 3067

Popup Galleria

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
Back to Top