20.3.2018 Tiedote

Kansanedustaja Aila Paloniemi: Määräaikaiset oleskeluluvat ahdistavat turvapaikkaa hakeneita lapsia ja nuoria

Unicefin tänään julkaisema pohjoismainen raportti turvapaikkaa hakeneiden lasten oikeuksien toteutumisesta on osin karua luettavaa. Yksikään pohjoismaa ei ole onnistunut täysimääräisesti turvaamaan lasten oikeuksia. Ongelmat ovat rakenteellisella, lainsäädännöllisellä ja käytännön tasolla.

-Kunnat ovat esimerkiksi kuluvan vuoden helmikuussa tuoneet esille, että yksin tulleille turvapaikanhakijanuorille myönnetyt määräaikaiset oleskeluluvat aiheuttavat heille stressiä ja ahdistusta jopa niin, että koulu- ja opiskelutyö keskeytyy. Kunnat ovat harmissaan siitä, että merkittävät panostukset oleskeluluvan saaneisiin nuoriin valuvat hukkaan, sanoo keskustan kansanedustaja Aila Paloniemi.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan lapsen etua arvioidaan maahanmuuttovirastossa ja hallinto-oikeuksissa yleensä mekaanisesti ja pintapuolisesti. Alaikäisiä yksin tulleita turvapaikanhakijoita tai jo oleskeluluvan saaneita on saatettu useita kertoja siirtää yksiköistä toiseen eli lapsi on joutunut vaihtamaan usein koulua ja samalla tuttuja kavereita. Moni lapsi ja nuori on kokenut tämän hyvin raskaasti.

Monilla nuorilla on myös traumataustaa ja vakava huoli läheisistään. Oma perhe on kotimaassa tai sitä ei enää ole. -Yksin maahan saapuneilla lapsilla ja nuorilla tulisi käytännössä olla yhdenvertainen oikeus lastensuojeluun ja erityisesti mielenterveyspalveluihin. Näin ei lainsäädännöstä huolimatta nyt ole, Paloniemi kuvaa.

Lasta ja nuorta ei pitäisi ajatella pelkästään turvapaikanhakijana, vaan lapsina ja nuorina. He tarvitsevat osakseen suojaa ja turvallisia, pitkäaikaisia ihmissuhteita. Maahanmuuttajanuoret ovat yksinäisiä eikä heillä usein ole kuin viranomais- ja työntekijäkontakteja. Nuoret haluaisivatkin enemmän kontakteja kantasuomalaisnuoriin.

Tähän saakka alle 16-vuotiaita, ilman huoltajaa maahan tulleita lapsia on majoitettu pääasiassa ryhmäkoteihin. Nyt Pelastakaa lapset on aloittanut Perhehoito kotouttaa –hankkeen, jossa valmennetaan sijaisperheitä lapsille sekä mallinnetaan sijoitusprosessi. Perhehoidosta on saatu muualla Euroopassa hyviä kokemuksia. Lapset oppivat kielen, kotoutuvat ja voivat paremmin kuin laitosmaisessa hoidossa.

Lisätiedot: kansanedustaja Aila Paloniemi (kesk.) p. 050-5113067    

Popup Galleria

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
Back to Top