7.4.2018 Tiedote

Keskustan Aila Paloniemi: Ulosoton suojaosuutta nostettava

Suomessa on yli 500.000 ulosottovelallista. Tilastokeskuksen mukaan ulosottovelallisten määrä pysyi edellisvuoden tasolla, mutta velan kokonaissumma nousi kahdeksan prosenttia. Keskustan köyhyysryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Aila Paloniemi vaatii ulosoton suojaosuuden nostamista kehysriihessä.

Tällä hetkellä ulosoton suojaosuus määritetään kaavamaisesti tuloluokittain ja kuukausittain pidätettävä summa riippuu suojaosuuden suuruudesta. Suojaosuus ei huomioi vuokraa, sähkölaskua, lääkkeitä eikä muita vastaavia välttämättömiä elinkustannuksia, kuten toimeentulotuen ja sosiaalisen luototuksen maksuvaralaskelmissa tehdään.

Elinkustannusten huomioimatta jättäminen johtaa siihen, että velalliselle ei ulosoton jälkeen jää edes toimeentulominimiä. Välttämättömiin kustannuksiin on haettava sosiaaliavustuksia. Jos kaavamaisesta suojaosuudesta halutaan pitää kiinni, sen taso tulisi nostaa 900-1000 euroon nykyisestä 672 eurosta, Paloniemi vaatii.

Ulosotossa pitäisi käyttää samoja laskentaperusteita kuin toimeentulotuessa ja kohdistaa ulosotto todelliseen maksuvaraan. Ulosotto ei saisi aiheuttaa toimeentulotuen tarvetta, kuten nyt väistämättä käy, Paloniemi huomauttaa.

Lisätiedot: Kansanedustaja Aila Paloniemi, (kesk) p. 050 5113067

Popup Galleria

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
Back to Top