12.4.2018 Tiedote

Kansanedustaja Aila Paloniemi (kesk.): Oppimateriaalilisä tärkeä tuki vähävaraisille toisen asteen opiskelijoille

Keskustan kansanedustaja Aila Paloniemi kiittää Sipilän hallituksen kehysriihen päätöstä lisätä vähävaraisten toisen asteen opiskelijoiden opintotukeen oppimateriaalilisä. Lisän suuruus tulee olemaan noin 46e kuukaudessa. Tämä on erittäin tervetullut apu perheisiin, joissa on vaikeuksia kattaa nuoren opiskelijan kirjojen ja muiden opiskeluvälineiden kulut.

Osa toisella asteella, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista nuorista on joko harkinnut keskeyttävänsä tai keskeyttänyt opintonsa kirjojen ja muiden opiskeluvälineiden kalleuden vuoksi. Lukion kustannukset opiskelijalle ovat Opetushallituksen selvityksen mukaan noin 2500 euroa ja ammatillisessa oppilaitoksessakin satoja euroja. Opiskelijoille merkittäviä kustannuksia aiheuttavat lisäksi opiskeluaikainen asuminen, toimeentulo ja matkustaminen.

Kehysriihen päätös lisärahoituksesta lukiokoulutukseen oli myös erittäin tervetullut. Tavoitteena on mm lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaa, vahvistaa opinto-ohjausta ja mahdollistaa erityisopetus kaikille lukiolaisille. Hallituksen esityksenä annettavan lukiouudistuksen kustannuksiin varataan 4 milj. euroa vuodelle 2021 ja 8,53 milj. euroa vuodesta 2022 lukien.

Laadukkaat ja tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet ovat suomalaisen yhteiskunnan vahvuus. Niistä on kaikkina aikoina pidettävä huolta. Nyt tehdyt kehysriihen päätökset ovat osaltaan mahdollistamassa tätä tavoitetta.

Lisätiedot: kansanedustaja Aila Paloniemi (kesk.) p. 050 – 511 3067

Popup Galleria

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
Back to Top