12.4.2018 Tiedote

Keskustan Paloniemi: Hallitukselta tärkeä päätös auttaa ylivelkaantuneita

Keskustan köyhyysryhmä pitää hyvänä, että hallitus on päättänyt budjettineuvotteluissa panostaa ylivelkaantuneiden auttamiseen 8 miljoona euroa lisää vuosittain 2019-2020. Lisäksi vuosina 2021-2022 ulosottovelallisten neuvontaan, talous- ja velkaneuvontaan sekä tuomioistuinkäsittelyjen nopeuttamiseen käytetään 9 miljoona euroa vuositasolla.

-Tämä on merkittävä parannus ylivelkaantuneiden ja velkaongelmista kärsivien ihmisten asemaan. Velkaantuminen ja maksuhäiriömerkinnät ovat ajaneet monen suomalaisen vakavaan köyhyyskierteeseen, jossa ongelmina ovat esimerkiksi asunnon ja kotivakuutuksen saaminen. Monet ylivelkaantuneet ja ulosoton kierteessä pitkään olleet, ovat ajautuneet yhteiskunnan ulkopuolelle, toteaa keskustan köyhyystyöryhmän puheenjohtaja Aila Paloniemi.

Suo­mes­sa on yli 500 000 ulo­sot­to­ve­lal­lis­ta ja yli 374 000 henkilöllä on maksuhäiriömerkintä.  Ti­las­to­kes­kuk­sen mu­kaan ulo­sot­to­ve­lal­lis­ten mää­rä py­syi edel­lis­vuo­den ta­sol­la, mut­ta ve­lan ko­ko­nais­sum­ma nou­si kah­dek­san pro­sent­tia.  

-Nyt hallituksen päättämät lisäresurssit velkaantuneiden auttamiseksi parantavat erityisesti talous- ja velkaneuvonnan alueellista saatavuutta ja helpottavat velkaongelmien ennaltaehkäisyä, mikä on keskeistä velkaantuneiden määrän laskemiseksi, toteaa Paloniemi.

-Lisämäärärahalla tehostetaan myös ennen kaikkea ensimmäistä kertaa ulosottoon joutuneiden neuvontaa ja luodaan ulosottolaitokseen henkilökohtaista apua tarjoava asiantuntijaverkosto. Tämä on erittäin tärkeää velkaantumiskierteen ehkäisemiseksi. Mitä aikaisemmin ihminen saa apua talousongelmiinsa, sen tehokkaammin moniongelmaisuuden kasaamista yksilöille ja perheille voidaan ehkäistä, sanoo Paloniemi.

Lisätietoja:  Keskustan köyhyystyöryhmän puheenjohtaja Aila Paloniemi 050-5113067

Popup Galleria

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
Back to Top