30.5.2018 Tiedote

Kansanedustajat kysyvät hallitukselta turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta

 

Eri puolueista koostuva kansanedustajien joukko on jättänyt hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan liittyen. Monet kansanedustajat ovat saaneet vakavia yhteydenottoja asiassa sitten syyskuun 2016, kun ulkomaalaislakiin tehtiin useita tiukennuksia koskien turvapaikka-asioissa tehtäviä valituksia sekä oikeusavun saatavuutta turvapaikkakäsittelyssä.

 

Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan, Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin ja yhdenvertaisuusvaltuutetun toteuttamassa ja maaliskuussa julkaistussa tutkimuksessa todettiin merkittävää tiukentumista Maahanmuuttoviraston linjassa koskien verrattaessa vuosia 2015 ja 2017. Tätä tiukentumista ei tutkimuksen mukaan voida kytkeä mihinkään selkeään lainmuutokseen, joten se on tapahtunut ilman selkeää lakiperustaa.

 

 - Asia on vakava ja tilanteet voivat olla hyvinkin akuutteja. Siksi on tärkeää selvittää, miten hallitus aikoo varmistaa oikeusturvan toteutumisen, toteaa kysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja, kansanedustaja Aila Paloniemi (kesk).

 

Suomella on ollut vahva maine oikeusvaltiokysymyksissä. Nyt vaarana on, että oikeusturvakysymyksiä, joissa viime kädessä voi olla kyse ihmisten hengestä, ei hoidetakaan asiallisesti.

 

- Ihmisoikeusryhmä on seurannut asiaa ja ilmaissut jo aiemmin huolensa. Nyt onkin tärkeää saada vastauksia, miten asiassa aiotaan edetä, painottaa eduskunnan ihmisoikeusryhmän puheenjohtaja Eva Biaudet (r).

 

Suomi on sitoutunut noudattamaan lukuisia kansainvälisen ja EU-tason sopimuksia, joissa määrätään turvapaikkahakemusten asianmukaisesta käsittelystä ja turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta. Sivistysvaltion ei missään olosuhteissa pidä laistaa näistä velvoitteista.

 

- Erityinen vastuumme koskee haavoittuvassa asemassa olevia ja alaikäisiä turvapaikanhakijoita. Näiden ryhmien tunnistaminen ja auttaminen on ensiarvoisen tärkeää. Tämän vuoksi yksi kysymyksistämme kuuluu, miten oikeusministeriö aikoo varmistaa, että erityisen haavoittuvassa asemassa oleville turvapaikanhakijoille tarjotaan asianmukainen neuvonta, tuki ja oikeusapu, korostaa kansanedustaja Pilvi Torsti (sd).

 

Kysymyksen allekirjoitti 64 kansanedustajaa 6:sta eri puolueesta.

 

Lisätiedot: Kansanedustaja Aila Paloniemi 050 511 3067

Popup Galleria

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
Back to Top