Kannanotto

Keskustan kansanedustaja Aila Paloniemi:

Eduskunnan valiokuntatyötä tarpeen uudistaa

 

Sote- ja maakuntauudistus tulee voimaan 1.1.2021.

 

Voimaantulon siirtyminen vuodella eteenpäin johtuu keskeisesti siitä, että sen käsittely eduskunnassa, ennen muuta sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, on viime kuukausina edennyt poikkeuksellisen hitaasti.

 

Syyllisten etsiminen ei palvele itse asiaa eli suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen laittamista kuntoon. Tärkeintä on, että uudistus etenee ja sen yli kymmenen vuoden vatvominen on vihdoin päättymässä.

 

Silti kevään ja kesän tapahtumat laittavat kysymään, onko eduskunnan valiokuntatyötä syytä uudistaa?

 

Eduskunnan työjärjestyksen mukaan ”valiokunnan tulee ilman aiheetonta viivytystä käsitellä sinne lähetetyt asiat.”

 

Hyvällä tahdollakaan ei voi valitettavasti sanoa, että tätä olisi noudatettu sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

 

Olen nimittäin istunut loppukevään tiiviisti valiokunnassa ja nähnyt, miten sote- ja maakuntauudistusta on valiokunnassa käsitelty.

 

En viidentoista eduskuntavuoteni aikana ole koskaan aiemmin kokenut yhtä kaoottista valiokuntatyötä.

 

Valiokunnalla ei ole ollut minkäänlaista suunnitelmaa siitä, miten se asioita käsittelee ja missä tärkeysjärjestyksessä, kuinka paljon asiantuntijoita kuullaan ja milloin ryhdytään tarvittavien mietintöjen valmistavaan keskusteluun.

 

Kunnollisen suunnitelman puuttuminen on johtanut siihen, että samoja asiantuntijoita kuullaan toiseen ja jopa kolmanteen kertaan peräkkäin, keskustelut asiakokonaisuuksista eivät muiden valiokuntien tapaan ala ja lopu ja valiokunnan jäsenten puheenvuorot ovat saattaneet kestää jopa 45 minuuttia.

 

Kunkin valiokunnan puheenjohtajalla on aivan kriittinen rooli siinä, että asiat käsitellään valiokunnassa huolellisesti, mutta ”ilman aiheetonta viivytystä”, kuten eduskunnan työjärjestyksessä todetaan.

 

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan nykyinen puheenjohtaja ei ole tähän syystä tai toisesta pystynyt. Lisäksi hän on omavaltaisesti useaan kertaan estänyt valiokunnassa äänestyksen kannatetuista esityksistä.

 

Kaiken lopputulema on. että valiokunta on eduskunnan kevätistuntokaudella saanut valmiiksi vain mietinnöt Kansaneläkelaitoksen kertomuksesta sekä eutanasiasta. Muissa valiokunnissa asioiden käsittely on sen sijaan pääsääntöisesti edennyt normaalisti.

 

Mielestäni eduskunnassa voitaisiin järkevöittää valiokuntatyötä, ohjeistaa valiokuntien puheenjohtajien velvollisuuksien osalta tiukemmin sekä antaa esimerkiksi puhemiesneuvostolle nykyistä selvempi oikeus puuttua valiokuntien työhön, jos siellä käsiteltävänä olevat asiat eivät etene asianmukaisella ja eduskunnan työjärjestyksen edellyttämällä tavalla.

 

Lisätietoja: kansanedustaja Aila Paloniemi, puhelin 050 511 3067

Popup Galleria

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
Back to Top