Tiedote

Keskustan Paloniemi: Osatyökykyisten työllistäminen ratkaisevaa köyhyyden vähentämiseksi

-Liian moni osatyökykyinen, vammainen ja pitkäaikaissairas ihminen on joutunut kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolelle sairautensa tai vammansa takia. Lisäksi

ongelmana on edelleen niin sanottu avotyö, jossa kunnat teettävät avustavia tehtäviä kehitysvammaisilla. Työstä maksetaan 0-12 euroa päivässä, mikä ei edes kata ihmisen lounas- ja työmatkakuluja.  Nämä ihmiset ovat ilmaistyövoimaa, joilla ei edes ole työntekijän oikeuksia. Tämä on räikeä epäkohta, toteaa keskustan kansanedustaja ja köyhyystyöryhmän puheenjohtaja Aila Paloniemi.

Suomessa on arvioiden mukaan peräti 600 000 osatyökykyistä ja arvioiden mukaan vain korkeintaan 40 prosenttia heistä on töissä. Osatyökykyisyys altistaa työttömyydelle ja osa-aikatyölle ja sitä kautta köyhyydelle.

-Keskusta pitää tätä vakavana ongelmana. Osatyökykyisten nykyistä parempi työllistäminen on ensiarvoisen tärkeää ensisijaisesti ihmisen itsensä kannalta, mutta myös työllisyysasteen nostamisen ja valtion sosiaaliturvamenojen pienentämisen kannalta, sanoo Paloniemi.

-Olisi olennaista huomata ja ymmärtää, että kaikki vammaiset tai pitkäaikaissairaat eivät ole osatyökykyisiä. Monet pystyvät kokopäivätyöhön ja ovat jopa alansa huippuosaajia. Ongelmana on usein se, että työkykyä ei ole kunnolla selvitetty ja työhön pääsy on hyvin vaikeaa ja se vaatii paljon aktiivisuutta ihmiseltä itseltään. Jos ihmisellä ei ole tarpeeksi voimavaroja byrokratian suossa taistelemiseen ja työantajien vakuuttamiseen, vaarana on helposti syrjäytyminen, toteaa Paloniemi.

-Työnantajat pitävät kolmea kriteeriä tärkeimpinä rekrytoinnissa; asenne, osaaminen ja motivaatio. Osatyökykyisyys ei vaikuta mihinkään näistä tekijöistä. Sen sijaan valitettavasti työnantajien asenteet ovat usein esteenä osatyökykyisten ja vammaisten työllistymisessä. Hallituksen kärkihanke osatyökykyisten työllistämiseksi on keskittynyt juuri asenteiden muuttamiseen ja tiedon levittämiseen, sanoo Paloniemi.

Osatyökykyisten parempi työllistäminen voisi olla yksi ratkaisu työvoimapulaan, joka on tällä hetkellä ongelma lähes joka puolella Suomea. Yritykset ovat keskeisessä roolissa tässä. Toivon, että työnantajat suhtautuisivat ennakkoluulottammin osatyökykyisiin ja vammaisiin työnhakijoihin. Jokaisella meistä on elämänsä aikana joskus jokin fyysinen sairaus tai muu vaikea elämänilanne, esimerkiksi läheisen kuolema, jolloin työkyky on heikentynyt, toteaa Paloniemi.

Lisätietoja: Kansanedustaja ja keskustan köyhyystyöryhmän puheenjohtaja Aila Paloniemi

p. 050-5113067

Popup Galleria

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
Back to Top