Keski-Suomen kansanedustajat: Jyväskylä - Tampere raideyhteyden suunnittelu käyntiin

Kannanotto eduskunnalle

Pääministeri Sipilän hallituksen talousarvioesityksessä vuodelle 2019 esitetään 1 miljoonan euron lisämäärärahaa pääradan suunnitteluun kokonaisnäkemyksen muodostamiseksi. Keski-Suomen kansanedustajat yksimielisesti edellyttävät Jyväskylä - Tampere raideyhteyden suunnittelutarpeen huomioimista tässä kokonaisuudessa. Kyseinen raideväli on kiinteä osa pääradan strategista kokonaisuutta (Päärata+), joka muodostaa Suomen vahvimman rautateiden liikenneväylän. Tälle alueelle keskittyy suurin osa eniten kasvavista kaupunkiseuduista.

Jyväskylä - Tampere raideyhteys on Keski-Suomen saavutettavuuden ja kasvun kannalta keskeinen liikenneyhteys. Rataosuuden käyttömäärät ovat kasvussa, ei vähiten Äänekosken biotuotetehtaan ansiosta, jonka kuljetukset Vuosaaren satamaan kulkevat tätä kautta. Raideyhteys on häiriöherkkä ja ruuhkautunut. Liikenneviraston tuoreessa selvityksessä "Rataverkon kokonaiskuva" (2018) Jyväskylän kytkentä etelän kasvukäytävään nähdään perusteltuna Helsingin ja Tampereen välisen päärataosuuden lisäksi. Samassa selvityksessä todetaan, että henkilöjunien vuorotarjonnan ja rautatieliikennematkustamisen lisäämiselle on eniten kysyntää ja potentiaalia Helsinki - Tampere - Oulu, Helsinki - Turku ja Tampere - Jyväskylä väleillä. Jyväskylän ja Keski-Suomen saavutettavuus paranee huomattavasti kehittämällä Tampereen ja Jyväskylän välistä rataa, tavoitellen yhteyden muuttamista kaksiraiteiseksi.

Me keskisuomalaiset kansanedustajat pidämme tärkeänä, että Jyväskylä - Tampere ratayhteyden kehittäminen ja kaksoisraiteen suunnittelu käynnistetään mahdollisimman pian. Esitämme että valtion talousarviossa vuodelle 2019 huomioidaan koko Päärata+ kokonaisuus ja Jyväskylä - Tampere yhteyden suunnittelutarpeet.

Lisätietoja: Aila Paloniemi kansanedustaja Keski-Suomen kansanedustajien puheenjohtaja p. 09 432 3067 aila.paloniemi[at]eduskunta.fi

Popup Galleria

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
Back to Top