Tiedote: Kansanedustaja Aila Paloniemi (kesk.): Lapsiomaisten tukemiseen kiinnitettävä erityistä huomiota

Suomalaisista jopa puolet kärsii mielenterveysongelmista jossain vaiheessa elämäänsä. Sairaus koskettaa aina myös läheisiä. Arvioidaan, että Suomessa joka neljäs alaikäinen lapsi elää perheessä, jossa vanhemmalla on hoitoa vaativa mielenterveys- tai päihdeongelma. Nämä lapset jäävät usein yksin mielenterveys- ja päihdeongelmiin liittyvän häpeäleiman vuoksi. Vaikeneminen ja perheen ongelmien peitteleminen, yksinäisyyden, erilaisuuden ja ulkopuolisuuden kokemukset lisäävät lapsiomaisten syrjäytymisriskiä.

Lapsiomaisten tukemiseen täytyy kiinnittää nyt erityistä huomiota, vaatii kansanedustaja Aila Paloniemi (kesk.). Kysymys ei läheskään aina ole rahasta tai sen puutteesta. Koko perheen tukeen ja ennaltaehkäiseviin palveluihin tule panostaa nykyistä enemmän. Mielenterveysjärjestöjen, kuten esimerkiksi erinomaista ja vaikuttavaa työtä tekevän mielenterveysomaisten järjestö FinFamin selkeä viesti on ollut jo pitkään se, että meidän kaikkien tulee tunnistaa, tunnustaa ja tukea lapsiomaisia ja nuoria hoivaajia, jonka vanhempi sairasta psyykkisesti.

 

Vanhemman sairaudesta huolimatta lasten hyvinvointi ja tasapainoinen kasvu voidaan turvata, kun varmistetaan, että perheille on riittävästi ja oikea-aikaisesti tukea tarjolla. Myös jokainen meistä aikuisista voi olla tukemassa ja auttamassa avun piiriin niitä lapsia, joiden kotona on mielenterveys-tai päihdeongelmiin liittyviä huolia.

Lapsiomaiset tarvitsevat tukea sillä mielenterveyden ongelmat siirtyvät usein sukupolvelta toiselle. Alaikäisen lapsen ei tulisi koskaan joutua kantamaan vastuuta psyykkisesti sairastuneesta vanhemmastaan. Noin 60% masentuneiden vanhempien lapsista sairastuu alle 25-vuotiaana. Erityisen huolestuttavaa on se, että lapsiomaiset sairastuvat yhä nuorempina.

Arviolta 400 000 suomalaista hoivaa ja huolehtii läheisestään, joka kärsii mielenterveysongelmista. Kuitenkin vain noin 3% mielenterveysomaisista saa omaishoidontukea.  -On vihdoin aika korjata omaishoidon tuen myöntämisen kriteerejä niin, että myös mielenterveyskuntoutujien omaishoitajat ovat oikeutettuja tukeen, kansanedustaja Paloniemi vaatii. 

Lisätiedot: kansanedustaja Aila Paloniemi (kesk.) p. 050 – 511 3067

Popup Galleria

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
Back to Top