Tiedote: Kansanedustaja, Perhehoitoliiton pj Aila Paloniemi: Perhehoitajien hyvinvoinnissa on puutteita

Perhehoitoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Aila Paloniemi (kesk.) on huolissaan perhehoitajien hyvinvoinnista ja terveystarkastusten laiminlyönneistä. Sijaisvanhemmat tekevät tärkeää mutta kuormittavaa työtä ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen olisi erittäin tärkeää.

Läheskään kaikki perhehoitajat eivät ole käyneet terveystarkastuksissa, vaikka he ovat tienneet niistä. Hyvinvointi otetaan yleensäkin puheeksi vain harvoin, joskus tai ei koskaan.  Noin puolet hyvinvointikyselyyn vastanneista perhehoitajista on ollut huolestunut mielialastaan viimeisen puolen vuoden aikana ja he ovat myös kertoneet siitä.  

Perhehoitoliiton puheenjohtajan, kansanedustaja Paloniemen mielestä nämä tulokset on otettava vakavasti ja tarjottava perhehoitajille oikea-aikaista tukea.

Vuoden 2016 heinäkuusta alkaen kunnan on pitänyt järjestää päätoimiselle toimeksiantosuhteiselle perhehoitajalle mahdollisuus hyvinvointi- ja terveystarkastukseen joka toinen vuosi ja muille toimeksiantosuhteisille perhehoitajille tarvittaessa. Lisäksi kunnan on tarvittaessa järjestettävä perhehoitajalle hänen hyvinvointiaan tukevia sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja.

Suurin osa perhehoitajista kokee hyvinvointinsa melko hyväksi ja he ovat saaneet tukea sijaisvanhemmuuteensa.

Perhehoitajien mukaan heitä kuunnellaan ja heidän mielipiteellään on merkitystä sijoitettua lasta koskevissa asioissa. Motivaatio työhön on monilla sijaisvanhemmilla lisääntynyt kokemuksesta, että on kyennyt vaikuttamaan positiivisesti sijoitetun lapsen elämään ja voineensa tehdä hyvää muille.

Hyvinvointia eniten haastavat tekijät suurimman vastaajajoukon mielestä ovat sijoitetun lapsen levottomuus, kiintymyssuhteet ja traumakokemusten vaikutukset. Muista huolenaiheista nousi esiin se, että parisuhteessa elävät sijaisvanhemmat viettävät vain harvoin aikaa kumppaninsa kanssa. 

Sosionomiopiskelija Nina Rauhalan opinnäytetyönä tekemän hyvinvointikyselyn alustavia tuloksia esitellään meneillään olevilla Valtakunnallisilla lastensuojelun perhehoidon päivillä Laukaassa. Päivien teema on ”Hyvinvointia perhehoidossa”.

Lisätiedot: Perhehoitoliiton pj, kansanedustaja (kesk.) Aila Paloniemi 050-511 3067, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.               

Popup Galleria

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
Back to Top