Keskustan, Kokoomuksen ja Sinisten valtiovarainvaliokuntaryhmät: Lisärahoitusta erityisesti liikennehankkeisiin, koulutukseen, syrjäytymisen ehkäisyyn ja turvallisuuteen ympäri Suomen

Hallituspuolueiden valtiovarainvaliokunnan jäsenet ovat tyytyväisiä valtiovarainvaliokunnan budjettiin tekemistä lisäpanostuksista. ​Valiokunnan osoittamat lisäresurssit ovat yhteensä noin 60 miljoonaa euroa. Lisärahoitus kohdennetaan monipuolisesti erityisesti liikennehankkeisiin, koulutukseen, syrjäytymisen ehkäisyä tukeviin hankkeisiin ja turvallisuuteen ympäri Suomen. Myös kansallispuistojen kunnostukseen ja ylläpitoon esitetään merkittäviä lisäyksiä.

Työllisyyden kasvu 115 000 hengellä ja erityisesti nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentyminen hallituskaudella ovat tukeneet talouskäännettä, kohentaneet julkista taloutta ja vähentäneet valtion velkaantumista. Työllisyyskehitys on helpottanut lukuisten suomalaisten arkea kaikissa maakunnissa.  Valiokunnan budjettiin tekemillä lisäyksillä halutaan tukea myönteisen kehityksen jatkumista kaikkialla Suomessa. 

Liikennehankkeisiin valiokunta osoittaa kaikkiaan 25,3 miljoonaa euroa.  Summalla rakennetaan tai kunnostetaan esimerkiksi kevyen liikenteen väyliä ja riista-aitoja eri puolilla Suomea. Tavoitteena on parantaa turvallisuutta Suomen teillä. Eduskunnan päätökset kohdistuvat myös perustienpitoon sekä huonokuntoisimpien sorateiden korjaukseen.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hallituspuolueiden jäsenille ovat tärkeitä myös lasten ja nuorten hyvinvointiin kohdistuvat hankkeet. Esimerkiksi Nuotta-toimintaan kohdistetaan puoli miljoonaa ja pienituloisten ja vähävaraisten perheiden tilannetta helpotetaan kohdistamalla ruoka-apua jakaville tahoille yli miljoona euroa siten, että sosiaali- ja terveysministeriö arvioi saapuneet hakemukset, joiden perusteella tuki jaetaan.

Hätäkeskuslaitoksen rahoitusta nostetaan henkilöstön määrän lisäämiseen ja koulutukseen. Myös liikenteen rajatarkastuksiin Helsinki-Vantaan lentokentällä, radikalisoitumisen ja terrorismin vastaiseen viestintään sekä lasten nettihyväksikäytön ennaltaehkäisyyn osoitetaan lisärahoitusta.

Terveyteen liittyvien tutkimushankkeiden rahoitusta vahvistetaan. Kohteita ovat esimerkiksi yliopistojen terveydenhuollon tutkimusrahoitus, valtakunnalliset laaturekisterit, Luonnonvarakeskuksen luomututkimus ja Työtehoseuran ruoka-akatemia.

Resursseja lisätään myös seuratoimintaan tukien vähävaraisten lasten liikkumista miljoonalla eurolla. Lasten liikkumista tuetaan myös rahoittamalla Liikkuva varhaiskasvatus –pilottia miljoonalla eurolla. Myös eri puolilla Suomea järjestettävät tapahtumat sekä näyttely- ja museotoiminnan kehittäminen saavat rahoitusta.

Kansallispuistot ja muut arvokkaat luontokohteet saavat rahoitusta yli kolme miljoonaa euroa. Varoja kohdistetaan esimerkiksi Urho Kekkosen kansallispuiston Nuorttijoen riippusillan rakentamiseen ja Aulangon näkötorniin. Lisäksi Evo, Seitseminen ja Helvetinjärvi saavat rahoitusta. Kansallispuistojen ja muiden arvokkaiden luontokohteiden rahoituksessa on kyse niiden palveluiden parantamisesta, kunnostuksesta sekä turvallisuudesta ja korjausvelan vähentämisestä.

Lisätietoja 
kansanedustajat

Timo Kalli (kesk.) p. 050 511 3037

Timo Heinonen (kok.) p. 050 512 2760

Matti Torvinen (sin.) p. 046 922 2222

Popup Galleria

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
Back to Top