2.10.2016 EDUSKUNTATIEDOTUS RIKSDAGSINFORMATIONEN

Paloniemi Etyjissä: Pakolaisten väärät odotukset oikaistava jo lähtömaissa

Suomen Etyj-valtuuskunnan puheenjohtaja Aila Paloniemi (kesk.) toivoo, että oikean tiedon jakaminen Euroopasta turvapaikkaa havitteleville ihmisille voisi osaltaan hillitä pakolaistulvaa. Paloniemi puhui Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen syysistunnossa Makedonian Skopjessa sunnuntaina.

”Tietoa turvapaikan myöntämisen perusteista, hakumenettelystä ja kohdemaiden olosuhteista pitäisi tarjota kaikkia mahdollisia kanavia pitkin ja kaikilla niillä kielillä, joita lähtömaissa puhutaan. Siten voitaisiin välttyä monilta väärinkäsityksiltä ja pettymyksiltä ja jopa henkilökohtaisilta tragedioilta”, Paloniemi totesi.

Paloniemi vaati myös kansainväliseltä yhteisöltä tiukempia toimia ihmissalakuljettajia vastaan.

”Toisten ihmisten hädänalaisen aseman hyväksikäyttö on paitsi moraalisesti tuomittavaa myös rikollista. Siihen syyllistyneet pitää saada oikeuden eteen vastaamaan teoistaan, ja tässä tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä.”

Paloniemi muistutti myös kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista ja muista velvoitteista, joihin Etyjin jäsenmaat ovat sitoutuneet ja joiden mukaan turvapaikanhakijoita tulisi kohdella.

Syysistuntoon osallistuu noin kaksisataa kansanedustajaa Etyjin osallistujavaltioista. Suomesta kokoukseen osallistuvat Paloniemen lisäksi Etyjin kunniapuheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) sekä Mika Raatikainen (ps.), Markku Rossi (kesk.), Krista Kiuru (sd.) ja Pekka Haavisto (vihr.).

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö on maailman laajapohjaisin turvallisuutta käsittelevä alueellinen järjestö. Euroopan ja Keski-Aasian maiden lisäksi jäseninä ovat Yhdysvallat ja Kanada. Parlamentaarisen yleiskokouksen näkyvin tehtävä on kansainvälinen vaalitarkkailu, minkä lisäksi yleiskokous antaa suosituksia ja ehdotuksia ministerineuvostolle sekä ottaa julkilausumillaan kantaa ajankohtaisiin politiikan tapahtumiin.

Lisätiedot:
Kansanedustaja Aila Paloniemi 050 511 3067