Ulkoasiainvaliokunta huolissaan Jemenistä

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on erittäin huolissaan Jemenin sodan ihmisille aiheuttamista kärsimyksistä ja toivoo, että Suomen hallitus tekisi voitavansa kriisin ratkaisemiseksi. Valiokunta otti kantaa Jemenin tilanteeseen käsitellessään asevalvonnan ajankohtaiskatsausta (UTP 30/2018) ja keskusteli erityisesti puolustustarvikkeiden vientivalvonnasta.

 

Pöytäkirjakannanotossaan valiokunta pitää tärkeänä, että Suomi pidättäytyy uusien puolustustarvikkeiden vientilupien antamisesta Saudi-Arabiaan ja Arabiemiraatteihin ja muille Jemenin sodan osapuolille, kuten monet muutkin EU-maat ovat tehneet.

 

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Suomen puolustustarvikeviennin lupaharkinnassa on vuodesta 2015 lähtien otettu huomioon Jemenin tilanne ja Saudi-Arabian johtaman liittouman toimet Jemenissä sekä koko alueen konfliktiherkkä tilanne. Valiokunta piti hyvänä, että tämä on näkynyt kielteisinä arvioina ja päätöksinä.

 

Valiokunta toivoo myös, että Suomen hallitus tukisi kaikin keinoin YK:n erityisedustajan Martin Griffitsin pyrkimyksiä saada kriisin osapuolet neuvottelupöytään ja että hallitus selvittäisi mahdollisuudet lisätä humanitaarista apua Jemeniin. YK:n mukaan Jemenissä on meneillään maailman pahin humanitaarinen kriisi ja maan väestöstä 75 % on humanitaarisen avun ja suojelun tarpeessa.

Suomen on valiokunnan mielestä myös tavoiteltava EU:n yhteistä kantaa sekä asevientiin että tulevaan apulupauskokoukseen liittyen.

Liitteenä:
Pöytäkirjakannanotto

Popup Galleria

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
Back to Top